چهار شنبه, 01 خرداد,1398

نقش استان زنجان در تقسیم‌کار منطقه‌ای و همکاری‌های بین استانی

نقش استان زنجان در تقسیم‌کار منطقه‌ای و همکاری‌های بین استانی

در این بین استان زنجان در تقسیم کار منطقه ای و همکاری های بین استانی دارای اهمیت زیادی خواهد بود. مطابق با اهداف تعریف شده در این راستا استان زنجان به مرکز منطقه‌ای شمالغرب برای ارایه خدمات برتر در حوزه‌های صادرات،‌ بازرگانی، درمانی و فرهنگی تبدیل  خواهد شد.
بر اساس ظرفیت نواحی و تقسیم‌کار ملی از منابع آب‌وخاک استان به‌صورت بهینه، متعادل و متوازن بهره‌برداری خواهد شد. مبادلات منطقه‌ای منطقه شمالغرب کشور از طریق استان توسعه و گسترش خواهد یافت.
با جذب سرریز جمعیت و نیروی فعال مازاد و فعالیت شهرها و روستاهای استان‌های هم‌جوار و کلان‌شهر تهران، سازمان فضایی سکونت و فعالیت در استان زنجان متعادل می شود و تعاملات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی استان و استان‌های هم‌جوار در منطقه هفت و شمال غرب کشور تقویت‌ خواهد شد.
ارتباطات و پیوندهای فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی منطقه‌ای از طریق استان تسهیل شده و مزیت‌های تولیدی، فضایی استان با تأکید بر خدمات گمرک، بانک، بیمه، حمل‌ونقل توسعه خواهد یافت.
شبکه ارتباطات منطقه شمالغرب با مناطق غربی و شمالی کشور از طریق استان  با نوسازی خطوط و ناوگان حمل و نقل جاده ای و ریلی ( بویژه دوخطه کردن راه آهن زنجان – تهران  و احداث و تکمیل راه زنجان – منجیل ، زنجان - تکاب - بیجار  و سلطانیه – قیدار – کبودرآهنگ ) توسعه خواهد یافت.
حفاظت از اراضی و منابع طبیعی استان و استان‌های هم‌جوار در حوضه‌های آبریز مشترک از طریق انجام اقدامات مشترک آبخیزداری و جلوگیری از فرسایش خاک فراهم می شود.با مکان‌یابی زیرساخت‌های مربوطه برای مدیریت حوادث غیرمترقبه بر اساس سطوح مختلف خطر و نوع سوانح، امکان و توان مدیریت بحران در منطقه شمال غرب کشور تقویت خواهد شد.
ضریب پیوستگی سکونتگاه‌های شهری استان (شهرهای حاشیه‌ای و کوچک اندام نیمه شمالی و جنوبی به‌ویژه در چهار شهرستان طارم، ماهنشان، خدابنده و ایجرود ) با استان‌های هم‌جوار ، با بهره گیری از منابع و مزیت‌های منطقه‌ای و هم‌جواری  افزایش خواهد یافت .
نقش و کارکرد شهر زنجان باهدف افزایش پیوستگی این شهر در نظام سلسله‌مراتب شهری منطقه و کشور تقویت خواهد شد .شهر زنجان به مرکزی برای ارایه خدمات تخصصی و فوق تخصصی درمانی به استان‌های هم‌جوار تبدیل خواهد شد .استان زنجان به یکی از قطب‌های علمی منطقه هفت و شمال غرب کشور تبدیل خواهد شد .
استان در تعاملات توسعه ای با استان های همجوار نیز نقش محوری در سال های آتی بازی خواهد کرد. در این راستا فراهمسازی زمینه توسعه مناطق مختلف استان زنجان و استان های همجوار متناسب  با توان و محدودیت های سرزمین و  در رقابتی سازنده و پویا با شرایط تدوین شده محقق می شود. این شرایط شامل افزایشتعاملات کالبدی، زیر ساختی، اقتصادی ،  اجتماعی  و فرهنگی با استان های همجوار، تقویتتوسعه زیر ساخت های ارتباطی و حمل و نقل با هدف افزایش ضریب پیوستگی استان زنجان با استان های همجوار با تاکید بر اردبیل، گیلان، همدان، آذربایجان غربی ،کردستان و قزوین خواهد بود.
ایجادزمینه های بهرهمندیشهرهاوروستاهای واقع در نواحی حاشیه ای استان (شهرستان های طارم، ماه‌نشان، خدابنده و ایجرود) از منابع و مزیت‌های استانهای همجوار، بهرهبرداریبهینهازمنابعآبهایسطحیدرحوضههایآبریزمشترکدرتعاملیپایدار، کمکبه انجام فعالیت های اقتصادی و ارایه خدمات تخصصی به استان های مرزی همجوار (بویژه کرمانشاه و کردستان) و تکمیلزنجیره های تولید و خوشه های صنعتی به ویژه در فعالیت های صنایع کشاورزی، معدنی ، غذایی ، تبدیلی و بسته بندی از دیگر محورهای مهم تعریفی برای تقویت ارتباطات استان است.
همچنین از دیگر برنامه های مهم تعریف شده برای ارتباطات استان می توان به تقویتهمکاری های بین استانی در حوزه فناوری اطلاعات IT، توسعهاستان در دو محور ممتاز گیلان-زنجان- همدان و محور تهران- قزوین-زنجان- تبریز و در محور زنجان- تکاب- بیجار، ارایهخدمات تخصصی و بهداشتی و درمانی به استان های همجوار با توجه به موقعیت مناسب جغرافیایی و ارتباطی استان بویژه استان های کردستان، آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی و بهبودو ارتقا وضع استان از لحاظ زیرساخت ها و شرایط اشتغال، سکونت، کسب و درآمد به منظور حفظ، نگهداشت و جذب جمعیت در مناطق حاشیه ای استان های همجوار است.

نظر شما چیست
آخرین اخبار
خدمات رسانی به بیش از 334 هزار و 970 مشترک گاز طبیعی در استان زنجان
مدیر عامل شرکت گاز استان زنجان از جذب بیش از ۱۷ هزار و ۶۰۰ مشترک گاز طبیعی در استان زنجان طی سال ۹۷ خبر داد و اظهار داشت: با جذب این تعداد مشترک؛ مجموع مشترکین گاز در استان به ۳۳۴ هزار و ۹۷۴ مشترک افز ...
1398/02/21
پیام تبریک مدیر عامل شرکت گاز استان زنجان به مناسبت روز جهانی کار و کارگر: با وجود پیشرفت و توسعه تکنولوژی؛ هنوز جوامع بشری چرخش امور جاری و زندگی خود را از ساده ترین سطح تا پیچیده ترین آنها مرهون دستان پرتوان قشر محترم کارگر است
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان زنجان؛ مهندس موسی احمدلو با صدور پیامی،‌ روز جهانی کار و کارگر را به همه همکاران تلاشگر صنعت گاز و کارکنان زحمتکش گاز زنجان، تبریک گفت.
1398/02/10
مدیر عامل شرکت گاز استان زنجان: بیش از 405 هزار خانوار زنجانی از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند
با اضافه شدن ۱۵ هزار و ۹۲۵ خانوار جدید به جمع مشترکین گاز طبیعی در سال گذشته؛ خانوار تحت پوشش گاز طبیعی در استان زنجان؛ به ۴۰۵ هزار و ۴۲۳ خانوار رسیده است.
1398/02/08
شهروندان صرفه‌جویی کنند؛ مصرف گاز زنجانی ها در آغازین روزهای اردیبهشت 98 از مرز 11 میلیون متر مکعب گذشت
مدیر عامل شرکت گاز استان زنجان گفت: میزان مصرف گاز طبیعی مشترکین شهری و روستایی در ۲۴ ساعت گذشته به علت افت دمای هوا به ۱۱ میلیون و ۳۵۳ هزار متر مکعب افزایش یافته است. شهروندان زنجانی مصرف گاز را مدیر ...
1398/02/04
نگاهی به جهت¬گیری¬های اصلی توسعه استان زنجان
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی استان زنجان در بخش های مختلف توسعه یافت و برای هر بخش مسیر و راهبردهایی تعریف شد. امروز برای هر بخش یک جهت گیری برای رشد و حرکت توسعه ای مشخص شده که توسعه استان در حوزه های ...
1398/01/28
رئیس روابط عمومی شرکت گاز استان زنجان: به دلیل وزش باد شدید؛ احتمال تخریب دیوار و صدمه دیدن علمک گاز در روستاها و بافت قدیم شهر زنجان جود دارد
زنجانی ها در صورت بروز هرگونه حوادث احتمالی در روستاها به گازبان و در شهرها به پست امداد تلفن ۱۹۴ اطلاع دهند
1398/01/28
نگاهی به توسعه صنعت حمل و نقل استان زنجان
در حال حاضر حمل و نقل یکی از اجزای مهم اقتصاد ملی محسوب شده و به دلیل داشتن نقش زیربنایی، تأثیر فراوانی بر فرآیندرشد اقتصادی کشور دارد. این بخش دربرگیرنده فعالیتهایی است که به شکلی گسترده درتمامی زمین ...
1398/01/27
نقش استان زنجان در تقسیم‌کار منطقه‌ای و همکاری‌های بین استانی
وضعیت جغرافیایی استان زنجان یک موقعیت ممتاز برای توسعه است و اتصال مرکز به شمالغرب کشور و غرب، دسترسی مناسب بع شمال و غرب کشور و قرار گرفتن در مسیر ترانزیت از طریق ترکیه به اروپا شرایطی مهمی برای استا ...
1398/01/26
s