جمعه, 16 خرداد,1399

نقش استان زنجان در تقسیم‌کار منطقه‌ای و همکاری‌های بین استانی

نقش استان زنجان در تقسیم‌کار منطقه‌ای و همکاری‌های بین استانی

در این بین استان زنجان در تقسیم کار منطقه ای و همکاری های بین استانی دارای اهمیت زیادی خواهد بود. مطابق با اهداف تعریف شده در این راستا استان زنجان به مرکز منطقه‌ای شمالغرب برای ارایه خدمات برتر در حوزه‌های صادرات،‌ بازرگانی، درمانی و فرهنگی تبدیل  خواهد شد.
بر اساس ظرفیت نواحی و تقسیم‌کار ملی از منابع آب‌وخاک استان به‌صورت بهینه، متعادل و متوازن بهره‌برداری خواهد شد. مبادلات منطقه‌ای منطقه شمالغرب کشور از طریق استان توسعه و گسترش خواهد یافت.
با جذب سرریز جمعیت و نیروی فعال مازاد و فعالیت شهرها و روستاهای استان‌های هم‌جوار و کلان‌شهر تهران، سازمان فضایی سکونت و فعالیت در استان زنجان متعادل می شود و تعاملات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی استان و استان‌های هم‌جوار در منطقه هفت و شمال غرب کشور تقویت‌ خواهد شد.
ارتباطات و پیوندهای فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی منطقه‌ای از طریق استان تسهیل شده و مزیت‌های تولیدی، فضایی استان با تأکید بر خدمات گمرک، بانک، بیمه، حمل‌ونقل توسعه خواهد یافت.
شبکه ارتباطات منطقه شمالغرب با مناطق غربی و شمالی کشور از طریق استان  با نوسازی خطوط و ناوگان حمل و نقل جاده ای و ریلی ( بویژه دوخطه کردن راه آهن زنجان – تهران  و احداث و تکمیل راه زنجان – منجیل ، زنجان - تکاب - بیجار  و سلطانیه – قیدار – کبودرآهنگ ) توسعه خواهد یافت.
حفاظت از اراضی و منابع طبیعی استان و استان‌های هم‌جوار در حوضه‌های آبریز مشترک از طریق انجام اقدامات مشترک آبخیزداری و جلوگیری از فرسایش خاک فراهم می شود.با مکان‌یابی زیرساخت‌های مربوطه برای مدیریت حوادث غیرمترقبه بر اساس سطوح مختلف خطر و نوع سوانح، امکان و توان مدیریت بحران در منطقه شمال غرب کشور تقویت خواهد شد.
ضریب پیوستگی سکونتگاه‌های شهری استان (شهرهای حاشیه‌ای و کوچک اندام نیمه شمالی و جنوبی به‌ویژه در چهار شهرستان طارم، ماهنشان، خدابنده و ایجرود ) با استان‌های هم‌جوار ، با بهره گیری از منابع و مزیت‌های منطقه‌ای و هم‌جواری  افزایش خواهد یافت .
نقش و کارکرد شهر زنجان باهدف افزایش پیوستگی این شهر در نظام سلسله‌مراتب شهری منطقه و کشور تقویت خواهد شد .شهر زنجان به مرکزی برای ارایه خدمات تخصصی و فوق تخصصی درمانی به استان‌های هم‌جوار تبدیل خواهد شد .استان زنجان به یکی از قطب‌های علمی منطقه هفت و شمال غرب کشور تبدیل خواهد شد .
استان در تعاملات توسعه ای با استان های همجوار نیز نقش محوری در سال های آتی بازی خواهد کرد. در این راستا فراهمسازی زمینه توسعه مناطق مختلف استان زنجان و استان های همجوار متناسب  با توان و محدودیت های سرزمین و  در رقابتی سازنده و پویا با شرایط تدوین شده محقق می شود. این شرایط شامل افزایشتعاملات کالبدی، زیر ساختی، اقتصادی ،  اجتماعی  و فرهنگی با استان های همجوار، تقویتتوسعه زیر ساخت های ارتباطی و حمل و نقل با هدف افزایش ضریب پیوستگی استان زنجان با استان های همجوار با تاکید بر اردبیل، گیلان، همدان، آذربایجان غربی ،کردستان و قزوین خواهد بود.
ایجادزمینه های بهرهمندیشهرهاوروستاهای واقع در نواحی حاشیه ای استان (شهرستان های طارم، ماه‌نشان، خدابنده و ایجرود) از منابع و مزیت‌های استانهای همجوار، بهرهبرداریبهینهازمنابعآبهایسطحیدرحوضههایآبریزمشترکدرتعاملیپایدار، کمکبه انجام فعالیت های اقتصادی و ارایه خدمات تخصصی به استان های مرزی همجوار (بویژه کرمانشاه و کردستان) و تکمیلزنجیره های تولید و خوشه های صنعتی به ویژه در فعالیت های صنایع کشاورزی، معدنی ، غذایی ، تبدیلی و بسته بندی از دیگر محورهای مهم تعریفی برای تقویت ارتباطات استان است.
همچنین از دیگر برنامه های مهم تعریف شده برای ارتباطات استان می توان به تقویتهمکاری های بین استانی در حوزه فناوری اطلاعات IT، توسعهاستان در دو محور ممتاز گیلان-زنجان- همدان و محور تهران- قزوین-زنجان- تبریز و در محور زنجان- تکاب- بیجار، ارایهخدمات تخصصی و بهداشتی و درمانی به استان های همجوار با توجه به موقعیت مناسب جغرافیایی و ارتباطی استان بویژه استان های کردستان، آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی و بهبودو ارتقا وضع استان از لحاظ زیرساخت ها و شرایط اشتغال، سکونت، کسب و درآمد به منظور حفظ، نگهداشت و جذب جمعیت در مناطق حاشیه ای استان های همجوار است.

نظر شما چیست
آخرین اخبار
تحویل بیش از 144 میلیون مترمکعب گاز به جایگاه های سوخت CNG استان زنجان در سال گذشته
مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان از تحویل بیش از ۱۴۴ میلیون مترمکعب گاز به جایگاه های سوخت CNG استان در سال ۹۸ خبر داد.
1399/02/21
ارائه نزدیک به 52 هزار خدمت امدادی به مشترکین زنجانی در سال 98
مرکز ۱۹۴ با خدمات شبانه روزی خود در سال گذشته؛ ۵۱ هزار و ۹۷۴ خدمت امدادی به مشترکین زنجانی ارائه کرده است
1399/02/14
گاز زنجان تقدیرنامه سه ستاره؛ از جایزه سرآمدی شرکت ملی گاز ایران دریافت کرد
در سومین دوره ارزیابی سرآمدی و بهبود مستمر شرکت ملی گاز ایران؛ شرکت گاز استان زنجان در سومین دوره حضور خود، تقدیرنامه ۳ ستاره دریافت کرد
1399/02/13
طی سال 98 صورت گرفت: جذب نزدیک به 13 هزار مشترک گاز طبیعی در استان زنجان
مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان از جذب ۱۲ هزار و ۸۶۷ مشترک جدید گاز طبیعی طی سال گذشته در بخش های مختلف خانگی، تجاری و صنعتی خبر داد.
1399/02/02
مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان: مشترکین گاز برای پرداخت قبوض خود سه ماه فرصت دارند
بر اساس اعلام شرکت ملی گاز و با توجه به تمهیدات در نظر گرفته شده به دلیل شیوع کرونا ویروس؛ مردم تا سه ماه می‌توانند قبض گاز خود را پرداخت نکنند.
1399/01/31
راه ‌اندازی نرم ‌افزار موبایلی خدمات الکترونیکی گاز زنجان/ زنجانی ها اپلیکیشن گاز را نصب کنند
به منظور توسعه خدمات غیرحضوری و در راستای افزایش سطح رضایتمندی مشترکین؛ نرم افزار موبایل "خدمات الکترونیک گاز زنجان" راه‌اندازی شده است.
1399/01/25
تا ۱۵ اردیبهشت ماه 99؛ گازبهای مشترکین خانگی همه اقلیم ها بر مبنای فصل سرد محاسبه می شود
مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان گفت: با پیشنهاد شرکت ملی گاز ایران و وزارت نفت و با تصویب هیات دولت و به منظور تعیین الگوی مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی، دوره سرد همه اقلیم‌ها تا ۱۵ اردیبهشت امسال تمدید ش ...
1399/01/20
گاز زنجان در راستای بهبود مستمر محیط کسب و کار استان؛ عنوان بهترین دستگاه اجرایی استان را کسب کرد
مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان با اعلام این خبر گفت: در راستای بهبود مستمر محیط کسب و کار استان و شناسایی فرآینده های بین دستگاهی در حوزه سرمایه گذاری؛ گاز زنجان، عنوان بهترین دستگاه اجرایی استان را کس ...
1399/01/19
s